Modernizacja gospodarstw rolnych – od 21.06.2021

Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich pięciu jej obszarach. Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o […]

30 września –płatność za trwałe przekazanie gospodarstwa innemu rolnikowi

Wnioski w ramach działania  „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać od 30 września do 29 października br. w biurach ARiMR. Dla kogo? Dla rolnika, który jest beneficjentem płatności bezpośrednich w systemie dla małych gospodarstw i jest wpisany do ewidencji producentów ARiMR. […]

COVID-19 – 1 mld zł na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim […]

„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz […]

Nawadnianie upraw – nabór wniosków

 Do 20 lipca można składać wnioski o dofinansowanie w nawadnianie gospodarstw. W zeszłym roku zainteresowanie dofinansowaniem z programu było niewielkie. W tym roku, według oficjalnych danych, zainteresowanie wzrosło, jednak liczby nie są oszałamiające. Wielu rolników narzeka na wymaganą dokumentację. Według doniesień kompletowanie dokumentacji może potrwać nawet półtora roku, a koszt pozyskania niezbędnych papierów wynosi około […]

Dopłaty do prywatnego przechowywania – KOWR

W czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa ten unijny system wparcia ma pomóc producentom m. in. wołowiny i mleka. Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na ww. rynkach w Unii Europejskiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą […]

Nabór wniosków – odtworzenie potencjału produkcji rolnej – 300 000 zł

Od czwartku 07.05.2020 można ubiegać się o środku w ramach działania „inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Do kiedy: 31.08.2020 Okres poniesionych straty: W roku , w którym składany jest wniosek o pomoc Lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat Straty z powodu: Powodzi Nawalnego deszczu Lawin Gradu Huraganu Uderzeń pioruna W przypadku ASF, […]

Zawieszenie kontroli w gospodartswach – „wirtualna” weryfikacja

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WIR Ministerstwo Rolnictwa na wniosek izby rolniczej wypowiedziało się w kwestii dotyczącej zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Ministerstwo informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników ARiMR, została podjęta decyzja o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez […]

Dodatkowe kredyty preferencyjne dla rolników

Od dziś można ubiegać się o kredyty preferencyjne w oddziałach banków współpracujących z ARiMR w ramach dodatkowej pomocy w związku z epidemią koronawirusa i jej skutkami. 3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w […]