Brown & Co świadczy szereg usług doradczych dla firm rolnych i inwestorów z całego regionu. Nasi konsultanci zwykle pochodzą ze środowisk rolniczych, dlatego praktyczna perspektywa „prawdziwego świata” pozwala ocenić, a następnie przedstawić szczegółowe zalecenia dotyczące poprawy wydajności. Usługi obejmują:

 • Niezależne oceny biznesowe
 • Standardowa implementacja procedury operacyjnej
 • Strukturyzacja Joint Venture
 • Due Diligence
 • Niezależne modelowanie finansowe i przegląd planu biznesowego
 • Ocena kosztu gruntu i maszyn
 • Benchmarking
 • Projekty dywersyfikacji

Brown & Co jest wiodącym w Europie i na świecie dostawcą usług doradztwa. Współpracujemy z gospodarstwami rolnymi o różnej wielkości na całym świecie i jesteśmy  bardzo dumni z naszego długoletniego i wszechstronnego  doświadczenia. Ciągle się rozwijamy  i dostosowujemy nasze narzędzia  biznesowe tak, aby umożliwić naszym Klientom aktualne i dokładne informacje.

Brown& Co posiada duże doświadczenie w  przedstawianiu modelowania finansowego dla przedsiębiorstw rolnych i obejmuje przede wszystkim biznes rolniczy związany z  uprawą: zbóż, roślin oleistych, roślin okopowych, hodowlą: bydła, świń, drobiu oraz systemów uprawy warzyw; nawadniania i systemów irygacyjnych  gruntów rolnych.

Rynek jest żywym organizmem i stale się zmienia: ceny surowców, szacowana wydajność upraw, ceny i inflacja, koszty maszyn i urządzeń, koszty poprawy infrastruktury wpływają na biznes rolniczy w ogromnym stopniu. Oznacza to, że odgrywające istotną rolę w procesie zarządzania modele finansowe muszą być stale uaktualniane.

Brown & Co wykorzystuje najnowsze technologie i najlepsze standardy branżowych praktyk. Wykonujemy przepływy pieniężne (Cash Flow), raportowanie zysków i strat, scenariusze i modele biznesowe, biznesplany, raporty fotograficzne, etc.


Naszym Klientom oferujemy:

DORADZTWO EKONOMICZNE, a w tym:

 1. Szczegółowe analizy opłacalności produkcji i inwestycji,
 2. Kalkulacje rolne, analizy Cash Flow, biznesplany
 3. Optymalizację kosztów produkcji,
 4. Dywesyfikację produkcji, restrukturyzacja, optymalizacja
 5. Analizę i redukcję kosztów działalności,
 6. Pomoc na każdym etapie nabywania czy sprzedaży nieruchomości rolnej lub komercyjnej

DORADZTWO FINANSOWE, a w tym:

 1. Analizę i dobór możliwości źródeł finansowania (PROW, RPO, kredyty),
 2. Ocenę i optymalizację kosztów,
 3. Pozyskiwanie środków ( kredyty, dotacje, leasing, poręczenia),
 4. Przygotowanie dokumentów, formularzy, kosztorysów wymaganych przez instytucje finansujące

DORADZTWO AGROTECHNICZNE, a w tym:

 1. Sporządzanie planów nawozowych,
 2. NIEZALEŻNE doradztwo w doborze środków ochrony roślin (ŚOR)
 3. Szkolenia w zakresie Integrowanej Uprawy i Ochrony Roślin