Brown & Co zapewnia kompletną usługę wynajmu i zarządzania związaną z wszystkimi rodzajami nieruchomości mieszkalnych. Niezależnie od tego, czy potrzebny jest tylko marketing i znalezienie najemcy dla Ciebie, czy zapewnienie kompleksowej usługi zarządzania nieruchomością, posiadamy niezbędne umiejętności, aby profesjonalnie spełnić Twoje potrzeby.

  • Wstępna inspekcja, ustalenie czynszów, a także doradztwo w zakresie określania funkcjonalności mieszkania.
  • Kompleksowy marketing w celu przyciągnięcia odpowiedniego typu najemcy – przygotowanie oferty nieruchomości, ogłoszenia on-line i off-line, e-marketing i media społecznościowe.
  • Kontrola i referencje odpowiednich kandydatów, aby przedstawić krótką listę kandydatów na najemców.
  • Zapewnienie odpowiedniej umowy najmu, która jest w pełni zgodna z prawem i profesjonalnie przygotowana inwentaryzacja.
  • Pobranie i przekazanie depozytu i czynszu.
  • Kontrola najemców.
  • Pomoc w windykacji czynszu i innych należności, w tym kontrola opóźnień w płatnościach.
  • Zarządzanie nieruchomościami i regularne kontrole.
  • Utrzymywanie regularnych kontaktów z lokatorami w celu zminimalizowania okresów pustostanu.
  • Ocena i doradztwo w zakresie planowanych konserwacji i napraw w celu utrzymania i / lub ulepszenia nieruchomości.