Brown & Co zapewnia dedykowane, rzetelne i profesjonalne usługi zarządzania – nieustannie dążąc do zwiększenia wartości poprzez zwiększanie czynszów i wartości kapitałowej portfeli. Każdy klient ma inne cele i wymagania, a my oferujemy usługę zarządzania na zamówienie, która obejmuje:

  • Wydzierżawianie, kontrola kredytowa i sprawozdawczość finansowa
  • Administracja opłatami serwisowymi i uzgodnienie rocznego rachunku końcowego
  • Strategiczna konserwacja i zarządzanie pustostanami
  • Zarządzanie dzierżawą
  • Naprawy budynków za pośrednictwem zatwierdzonych wykonawców
  • Portfolio i zarządzanie aktywami w celu uwzględnienia wyników inwestycyjnych
  • Przygotowanie i ocena harmonogramów napraw
  • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  • Działanie zgodnie z zasadami BHP
  • Negocjacje w sprawie odnowienia dzierżawy i czynszu