Brown & Co świadczy szereg usług doradczych w zakresie bioenergii i od 2009 r. Współpracuje z łańcuchami dostaw biomasy i roślin energetycznych, dotyczącymi odpadów rolnych i upraw energetycznych. Oferowane kluczowe usługi:

  • Raporty wykonalności przedprojektu i projektu
  • Ocena finansowa / Due Diligence i Przygotowanie modeli finansowych
  • Niezależne oceny projektów („oceny na zimno”)
  • Ustanowienie łańcucha dostaw surowców – odpady rolne / miskant/ biomasa drzewna
  • Ocena Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju i Wdrażanie Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju