Brown & Co zapewnia kompleksową gamę usług dla inwestorów, obejmującą indywidualne doradztwo inwestycyjne dotyczące inwestycji / ambicji inwestorów. Zakres usług obejmuje:

  • Dyskusje i porady dotyczące konkretnej strategii inwestycyjnej
  • Wyszukiwanie i wybór rynku zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną
  • Przegląd aktualnych ofert nieruchomości
  • Negocjacje
  • Ostateczną umowę kupna
  • Formalne procedury przejęcia
  • Kompleksowe zarządzanie / administrację po nabyciu nieruchomości.