Brown & Co jako członkowie RICS są w stanie zapewnić formalne wyceny gruntów rolnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i WNP zgodnie z założeniami „czerwonej księgi”. Istnieje wiele powodów, dla których wymagane są wyceny – do celów agencji, w celu pożyczek finansowych lub planowania podatkowego lub do celów rachunkowych (MSSF 13 Wycena w wartości godziwej)
Nasi rzeczoznawcy są akredytowani przez RICS, a wszystkie wyceny są zgodne z procedurami RICS dotyczącymi standardów wyceny.

Grupa naszych wykwalifikowanych rzeczoznawców jest wspierana przez konsultantów rolniczych, ekspertów z zakresu energii odnawialnej, doradców w zakresie ochrony środowiska i rekreacji. Możemy dokonać wyceny każdej nieruchomości rolnej na potrzeby – instytucji, banków i osób prywatnych.

Dla Ciebie nasze RAPORTY stanowią podstawę do umów fuzji i pozyskiwania, kupna-sprzedaży, analiz i strategii rozwoju oraz finansowania. Nasze wyceny mają odniesienie do wpływów rynku krajowego i lokalnego takich jak: tytuł prawny do ziemi, system prawny i podatkowy. Przygotowujemy czytelne i zwięzłe raporty  w formie akceptowanej przez środowiska biznesowe.

Usługi rzeczoznawcy są prowadzone w Polsce, Argentynie oraz Wielkiej Brytanii. Działalność prowadzona w Polsce obsługuje Europę Wschodnią i Centralną.

Dla Twojego bezpieczeństwa Brown & Co współpracuje ze Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych (RICS) jak również Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Rolnych (CAAV).