Brown & Co świadczy szereg usług doradczych związanych z inwestycjami w zakresie rolnictwa i łańcucha dostaw w całym regionie, począwszy od doradztwa strategicznego, aż do zarządzania, po przejęcia. Region Europy Środkowo-Wschodniej zapewnia wiele możliwości inwestorom poszukującym ekspozycji inwestycji w rolnictwie, a ponad 20-letni dorobek firmy Brown & Co działającej w tym regionie zapewnia niezrównane doświadczenie w opracowywaniu, a następnie wykonywaniu szczegółowych strategii inwestycyjnych o wartości dodanej.

  • Strategia inwestycyjna
  • Modelowanie finansowe
  • Due Diligence
  • Wycena (Brown & Co są członkami RICS)
  • Zarządzanie zaopatrzeniem
  • Akwizycja
  • Zarządzanie po nabyciu (wynajem, zarządzanie gruntami, zarządzanie gospodarstwem)