COVID-19 – 1 mld zł na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim […]

Szczepionka na ASF – pierwsze pozytywne wyniki w Instytucie Pirbright

Pierwsze testy szczepionki przeciw ASF w Instytucie Pirbright dały świniom pełną odporność na chorobę wywoływaną przez wirusa. To kolejny krok w wieloetapowym, procesie produkcji skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi ASF, który utrudnia hodowlę i handel mięsem wieprzowym w wielu krajach. ŚwiatowaOrganizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) oszacowała, że ASF może zmniejszyć światową populację świń aż o jedną czwartą, […]

Ubój zwierząt w gospodarstwie – wymagane uprawnienia

W ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian w zakresie możliwości uboju zwierząt w gospodarstwie. Rolnicy dla których świniobicie to wielopokoleniowa tradycja od dawna oczekiwali kroków w tym kierunku. Zaczęto wprowadzać więc kolejne udogodnienia – między innymi ułatwiono ubój zwierząt gospodarskich we własnym gospodarstwie i na potrzeby konsumpcji domowej. Zniesienie obowiązku uboju w rzeźniach, odciążyło również domowe […]