Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim zainteresowaniem wśród rolników.


Nabór wniosków zostanie przeprowadzony po ustaniu prac legislacyjnych – na przełomie sierpnia i września.


Wsparciem mają zostać objęci rolnicy następujących sektorów:

  • bydło mięsne (wołowina),
  • krowy mleczne (krowy)
  • świń (prosięta/lochy),
  • owiec,
  • kóz,
  • drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),
  • drobiu nieśnego (produkcja jaj kur mięsnych) oraz
  • upraw roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Maksymalna kwota przyznana rolnikowi nie przekroczy 7000 euro.

Poniżej znajdują się stawki w zależności od działu produkcji:

Please follow and like us:
Pin Share