COVID-19 – 1 mld zł na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim […]

5 skutecznych sposobów na redukcję stresu cieplnego u bydła

Stres cieplny i jego konsekwencje dla bydła pojawiają się, gdy temperatura zaczyna przekraczać 20°C. Przekłada się to na niższą produkcyjność, a następnie na przychody gospodarstwa. Zbliża się lato, więc warto przygotować się, aby pomóc zwierzętom, a także zminimalizować straty. Wpływ stresu cieplnego na produkcję mleka powinien zostać zmniejszony poprzez wprowadzenie niedrogich procedur, łatwych pod względem […]