COVID-19 – 1 mld zł na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim […]

Wspólna Polityka Rolna – przedłużenie obecnego programu do 2022 roku

Rada oraz Parlament Europejski we wtorek doszły do porozumienia dotyczącego wsparcia  rolników na najbliższe lata. Porozumienie zakłada kontynuację wsparcia rolników na obecnie obowiązujących zasadach prawnych. Będzie tak do końca 2022 roku, kiedy to wżycie wejdą zasady nowej WPR. Dopłaty bezpośrednie czy poszczególnych programów finansowania PROW będą więc wypłacane na dotychczasowych zasadach. Dla rolników oznacza to […]

Budżet UE 2021-2027 – 348,3 mld EURO na WPR

Komisja Europejska oszacowała budżet na lata 2021-2027, który ma wynieść 1,1 bln EURO. Władze Unii Europejskiej przewidziały także środki na ożywienie gospodarki w czasie kryzysu związanego z wybuchem pandemii koronawirusa. Będzie to 750 mld EURO – w sumie 1,85 bln EURO na wydatki Unii. Wspólna Polityka rolna ma otrzymać finansowanie w kwocie 348,3 mld EURO […]