Rada oraz Parlament Europejski we wtorek doszły do porozumienia dotyczącego wsparcia  rolników na najbliższe lata. Porozumienie zakłada kontynuację wsparcia rolników na obecnie obowiązujących zasadach prawnych. Będzie tak do końca 2022 roku, kiedy to wżycie wejdą zasady nowej WPR.


Obecna WPR przedłużona do 2022 roku

Dopłaty bezpośrednie czy poszczególnych programów finansowania PROW będą więc wypłacane na dotychczasowych zasadach. Dla rolników oznacza to koniec okresu niepewności i daje możliwość planowania inwestycji oraz przewidywalność finansową na najbliższe lata.

Dla państw członkowskich jest to szansa na przygotowanie planów strategicznych w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wdrażanie po zatwierdzeniu przez Komisję. Uchwalenie nowej WPR z kolei zależy od uchwalonego przez państwa członkowskie budżetu na kolejny okres finansowania.

Please follow and like us:
Pin Share