Komisja Europejska oszacowała budżet na lata 2021-2027, który ma wynieść 1,1 bln EURO. Władze Unii Europejskiej przewidziały także środki na ożywienie gospodarki w czasie kryzysu związanego z wybuchem pandemii koronawirusa. Będzie to 750 mld EURO – w sumie 1,85 bln EURO na wydatki Unii.

Wspólna Polityka rolna ma otrzymać finansowanie w kwocie 348,3 mld EURO z podziałem 258,3 mld EURO na pierwszy filar i 90 mld EURO na drugi filar.

15 mld EURO z dodatkowych 750 mld EURO miałoby zostać przeznaczone na wsparcie gospodarstw w dostosowaniu do wymogów Europejskiego Zielonego Ładu.

Oznacza to, iż Wspólna Polityka Rolna finansowana będzie w kwocie o 24 mld wyższej niż to pierwotnie zakładano. Jednak słychać głosy, iż nie jest to wystarczająca kwota na zaspokojenie potrzeb w ramach WPR.

–  Przyjmuję ostrożnie te propozycje. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego dokładnie je zbada, aby upewnić się, że rolnictwo w UE jest odpowiednio finansowane, a bezpieczeństwo żywnościowe będzie zagwarantowane także po kryzysie COVID19 – ocenił Norbert Lins, przewodniczący Komisji Rolnictwa PE.

Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

Opracowane przez Brown&Co Agro na podstawie  ec.europa.eu opraz Top Agrar
Please follow and like us:
Pin Share