COVID-19 – 1 mld zł na pomoc rolnikom dotkniętym kryzysem

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z wnioskiem do Komisji Europejskiej o zgodę na wykorzystanie 1mld euro z pozostałych środków PROW na pomoc związaną z kryzysem spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Decyzją władz unijnych na tę pomoc można będzie przeznaczyć 1 mld zł ze środków PROW. Środki te zostaną przesunięte z programów, które cieszyły się niewielkim […]

Wspólna Polityka Rolna – przedłużenie obecnego programu do 2022 roku

Rada oraz Parlament Europejski we wtorek doszły do porozumienia dotyczącego wsparcia  rolników na najbliższe lata. Porozumienie zakłada kontynuację wsparcia rolników na obecnie obowiązujących zasadach prawnych. Będzie tak do końca 2022 roku, kiedy to wżycie wejdą zasady nowej WPR. Dopłaty bezpośrednie czy poszczególnych programów finansowania PROW będą więc wypłacane na dotychczasowych zasadach. Dla rolników oznacza to […]

„Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz […]

Dopłaty do prywatnego przechowywania – KOWR

W czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa ten unijny system wparcia ma pomóc producentom m. in. wołowiny i mleka. Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na ww. rynkach w Unii Europejskiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą […]

Nabór wniosków – odtworzenie potencjału produkcji rolnej – 300 000 zł

Od czwartku 07.05.2020 można ubiegać się o środku w ramach działania „inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Do kiedy: 31.08.2020 Okres poniesionych straty: W roku , w którym składany jest wniosek o pomoc Lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat Straty z powodu: Powodzi Nawalnego deszczu Lawin Gradu Huraganu Uderzeń pioruna W przypadku ASF, […]

Czy rolnicy mogą skorzystać z tarczy finansowej PFR?

Czy z subwencji finansowej mogą skorzystać podmioty sektora rolnego lub rybołówstwa i akwakultury? Tak, z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy: prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, tj. zajmujący się wytwarzaniem płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do TFUE (z wyjątkiem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury), bez poddawania ich […]