W 2019 roku z powodu ASF padło 7 mln świń

Pierwsze testy szczepionki przeciw ASF w Instytucie Pirbright dały świniom pełną odporność na chorobę wywoływaną przez wirusa.

To kolejny krok w wieloetapowym, procesie produkcji skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi ASF, który utrudnia hodowlę i handel mięsem wieprzowym w wielu krajach. Światowa
Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) oszacowała, że ASF może zmniejszyć światową populację świń aż o jedną czwartą, jeżeli nie będzie opracowana szczepionka przeciw tej chorobie. Opublikowane przez Instytut Pirbright wyniki wskazują, że podanie nowej szczepionki całkowicie uodporniło świnie na wirus.

Zespół naukowców opracował tak zwaną szczepionkę wektorową.  Osiem specjalnie wyselekcjonowanych genów zostało wprowadzonych do genotypu innego, nieszkodliwego wirusa, nazywanego wektorem, który pełni rolę nośnika. Po podaniu wektorów świniom, dostarczają one owe wyselekcjonowane geny do komórek świń, które w odpowiedzi wytwarzają białka wirusowe pobudzające układ odpornościowy do szybkiej reakcji na zakażenie ASF. Taka kombinacja genowa chroni świnie przed rozwinięciem pełnych objawów ASF prowadzących do padnięcia, mimo iż nadal pojawiają się objawy kliniczne choroby. Jest to pierwsza szczepionka wektorowa, która dała tak obiecujące efekty.

Regionami najbardziej dotkniętymi rozprzestrzeniającym się ASF są Europa Wschodnia oraz Azja. W 2019 roku z powodu ASF padło 7 milionów sztuk trzody chlewnej. Do czasu wynalezienia szeroko dostępnej szczepionki jedynymi skutecznymi metodami kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa ASF jest przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz odstrzał zwierzyny przenoszącej chorobę.

Przewodnicząca Inspektoratu Weterynaryjnego w Wielkiej Brytanii, Chritstine Middlemiss określiła to wydarzenie jako przełomowe na drodze opracowania skutecznego sposobu walki z wirusem ASF i zabezpieczeniem globalnego łańcucha dostaw wieprzowiny.

źródło: opracowane na podstawie thepigsite.com

Please follow and like us:
Pin Share