ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WIR

Ministerstwo Rolnictwa na wniosek izby rolniczej wypowiedziało się w kwestii dotyczącej zaprzestania lub odraczania kontroli na miejscu w gospodarstwach ze względu na rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Ministerstwo informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo beneficjentów oraz pracowników ARiMR, została podjęta decyzja o wstrzymaniu bądź znacznym ograniczeniu przeprowadzania czynności kontrolnych w terenie przez agencję płatniczą oraz podmioty wdrażające.

KIEDY KONTROLE NA MIEJSCU?

Kontrole na miejscu zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Powyższy tryb postępowania został uzgodniony pomiędzy ARiMR, a Ministrem RiRW i jest podyktowany troską o beneficjentów. W obliczu pandemii koronawirusa wielu rolników i przedsiębiorstw staje przed obliczem trudności finansowych. W tak trudnej sytuacji, należy dołożyć wszelkich starań, by wspomóc beneficjentów, stąd kontrole na miejscu będą przeprowadzane po wypłacie środków. Przy czym należy podkreślić, że z takiej możliwości będą mogli skorzystać tylko beneficjenci, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. ARiMR będzie przeprowadzać kontrole „zza biurka” na podstawie dokumentów potwierdzających realizacje operacji w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami, z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”, w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć.

JAK WYGLĄDAJĄ KONTROLE OBECNIE

W tym celu ARiMR będzie mogła prosić m.in. o:

  1. zdjęcia maszyn oraz ich tabliczek znamionowych;
  2. zdjęcia budynków i obiektów budowlanych;
  3. oświadczenia wykonawców o wykonaniu robót;
  4. oraz inne dokumenty, które beneficjent może posiadać lub w stosunkowo łatwy sposób może pozyskać, a które uprawdopodobniałyby właściwy, tj. zgodny z umowa o przyznaniu pomocy sposób realizacji operacji.

Oczywiście zawieszenie czynności kontrolnych nie zwalnia beneficjenta z prawidłowej realizacji działań oraz oznacza możliwość przeprowadzenia kontroli w późniejszym terminie.

Odnosząc się do kwestii realizacji płatności bezpośrednich Ministerstwo podkreśla, że zgodnie z przepisami unijnymi wsparcie to zasadniczo wypłacane jest od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. W przypadku Polski w ostatnich latach nastąpiło znaczne przyspieszenie w przekazywaniu rolnikom środków z tego tytułu. Za kampanię roku 2019 dotychczas, według stanu na dzień 26 marca 2020 r., wypłacono ogółem ponad 13,9 mld zł. Kwota ta jest wyższa o ok. 660 mln zł od kwoty wypłaconej za rok 2018 w analogicznym okresie. Wsparcie za rok 2019 otrzymało już ok. 1,29 mln rolników, a więc blisko 98% wszystkich wnioskujących.

źródło: http://wir.org.pl

Please follow and like us:
Pin Share