Od dziś można ubiegać się o kredyty preferencyjne w oddziałach banków współpracujących z ARiMR w ramach dodatkowej pomocy w związku z epidemią koronawirusa i jej skutkami.

1,5 mld złotych na dodatkowe kredyty preferencyjne od ARiMR

3 kwietnia 2020 r. Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów. Jeżeli wyczerpie się pula środków, zostanie zwiększona w miarę zapotrzebowania.

– W związku z trudną sytuacją w naszym kraju, związaną z epidemią koronawirusa, przygotowaliśmy nowe wsparcie dla rolników. Uruchamiany dodatkowe kredyty preferencyjne. Od poniedziałku  rolnicy mogą składać już wnioski w oddziałach swoich banków współpracujących z Agencją Restrukturyzacji ii Modernizacji Rolnictwa – poinformował dziś minister rolnictwa i rozwoju Jan Krzysztof Ardanowski. – Banki wszystkie decyzje w tej sprawie już mają przekazane – zaznaczył minister w piątek 03.04.2020.

KWOTA DODATKOWYCH ŚRODKÓW

Dzięki dopłatom do części oprocentowania kredytu przez ARiMR, rolnik będzie mógł uzyskać tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego. Będą to kredyty inwestycyjne oraz „klęskowe”.

Łączna pula środków na kredyty wyniesie:

I.     Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

·     limit akcji kredytowej w wysokości 500 mln zł,

·     środki w kwocie 4,0 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

II.     Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

·     limit akcji kredytowej w wysokości 1 mld zł,

·     środki w kwocie 21,8 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

KREDYT – NA CO? 

I.     Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

Podmioty zajmujące się produkcją rolną mogą ubiegać się o udzielenie:

·     kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – linia RR;

·     kredytu na zakup użytków rolnych – linia Z.

Podmioty zainteresowane realizacją inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków mogą ubiegać się o kredyt z linii PR.

Kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budowę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urządzeń rolniczych. Kwota kredytów inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln zł, natomiast działy specjalne produkcji rolnej mogą uzyskać kredyty do wysokości łącznie 8 mln zł.

W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsięwzięcia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln zł.

II.     Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

Kredytyna wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, stanowiące pomoc rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.

RODZAJE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH

Kredyty „klęskowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjności nazakup rzeczowych środków do produkcji rolnej, m.in.

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego,
 • pasz treściwych i koncentratów,
 • pasz objętościowych, a także

kredyty „klęskowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji użytkowych

 • zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich,
 • uszkodzonych ciągników,
 • uszkodzonych maszyn i urządzeń rolniczych,
 • elementów infrastruktury rolniczej
 • zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego
 • zakupstada podstawowego inwentarza żywego.

Rolnicy mogą ubiegać się o kredyt na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). W tym przypadku pula środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania wynosi 21,8 mln zł, a limit akcji kredytowej – 1 mld zł. Do wniosku o udzielnie kredytu klęskowego trzeba dołączyć protokół oszacowania szkód. Kwota kredytu nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję – 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjalny produkcji rolnej. O taki kredyt można ubiegać się  w ciągu 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu oszacowania szkód.  Jego beneficjentami mogą być m. in. rolnicy indywidualni, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa. Do uzyskania kredytu nie jest konieczne wniesienie wkładu własnego. Rozliczenie 50% środków obrotowych odbywa się na podstawie dokumentów zakupu od dnia wystąpienia szkody.

OZNACZENIA

 • Linia RR – kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
 • Linia Z – kredyty na zakup użytków rolnych
 • Linia PR – kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
 • Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 – kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • Linia inwestycyjna DK01 i Linia obrotowa DK02 – kredyty dla dużych przedsiębiorstw na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych
 • Linia KO – kredyty obrotowych nieoprocentowanych dla producenta rolnego
 • Linia MRcsk – kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

KREDYT PREFERENCYJNY – W JAKIM BANKU?

Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmują:

 • Bank Polskiej Spółdzielczości z zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • SGB-Bank S.A. z zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • PEKAO S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.

ZESTAWIENIE KREDYTÓW – marże i oprocentowania


Przydatne linki:

ARiMR-informacje dot. Kredytów preferencyjnych https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne.html  
ARiMR – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/najczesciej-zadawane-pytania/i-kredyty-preferencyjne.html  
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – kredyt preferencyjny https://www.bankbps.pl/rolnicy_old/kredyty/kredyty-preferencyjne/kredyty-inwestycyjnyhttps://www.bankbps.pl/rolnicy_old/kredyty/kredyty-preferencyjne/kredyty-kleskowe  
SGB-Bank S.A. – kredyt preferencyjny https://www.sgb.pl/oferta/dla-rolnictwa/  
BNP Paribas Bank Polska S.A  – kredyt preferencyjny https://www.bnpparibas.pl/korporacje/finansowanie/kredyt-preferencyjny-linia-prhttps://www.bnpparibas.pl/korporacje/finansowanie/kredyt-preferencyjny-linia-rrhttps://www.bnpparibas.pl/korporacje/finansowanie/linia-k01https://www.bnpparibas.pl/korporacje/finansowanie/linia-k02  
Krakowski Bank Spółdzielczy  – kredyt preferencyjny   https://www.kbsbank.com.pl/kredyty/rolnicy/kredyty-preferencyjne  
Santander Bank Polska S.A. – kredyt preferencyjny   https://www.santander.pl/firmy/kredyty/kredyt-kleskowy-arimrhttps://www.santander.pl/firmy/kredyty/kredyt-inwestycyjny-arimr  
PEKAO S.A. – kredyt preferencyjny   https://www.pekao.com.pl/przedsiebiorcy/potrzebujesz-finansowania/kredyty-preferencyjne-arimr.html  

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-wsparcie-dla-rolnikow–kredyty-preferencyjne

Please follow and like us:
Pin Share