Wnioski w ramach działania  „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać od 30 września do 29 października br. w biurach ARiMR.

Dla kogo?

Dla rolnika, który jest beneficjentem płatności bezpośrednich w systemie dla małych gospodarstw i jest wpisany do ewidencji producentów ARiMR.

Jakie warunki należy spełnić?

Rolnik musi trwale przekazać posiadane gospodarstwo rolne (zostawiając sobie nie więcej niż 0,5 ha) na powiększenie innego gospodarstwa lub gospodarstw. W skutek powiększenia nowe gospodarstwo musi mieć powierzchnię równą bądź większą niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju ( dla województw, gdzie średnia ta jest niższa niż średnia krajowa, gospodarstwo musi zrównać się ze średnią dla tego województwa).

Może być przekazane na podstawie umowy sprzedaży lub umowy darowizny a nowy właściciel gruntów musi zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej na nowych nabytkach przez minimum 5 lat.

Rolnik oddający gospodarstwo przez 5 kolejnych lat nie może być ubezpieczony w KRUS ani prowadzić działalności rolniczej.

Ile otrzyma rolnik?

Rolnik przekazujący gospodarstwo otrzyma jednorazowo 120% rocznej płatności, do której kwalifikuje się w ramach systemu wsparcia dla małych gospodarstw.

Źródło: ARIMR

Please follow and like us:
Pin Share