Kryteria dla gruntów pod farmę fotowoltaiczną

Jeżeli zastanawiasz się nad dzierżawą gruntu pod fotowoltaikę pamiętaj, że nie każdy grunt nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Wynika to z uwarunkowań prawnych, czy choćby praktycznych i ekonomicznych. Jakie zatem kryteria powinien spełniać grunt, który potencjalnie może stać się farmą fotowoltaiczną? Najlepsze grunty, to te które spełniają poniższe warunki. POŁOŻENIE Obszar przeznaczony pod fotowoltaikę to […]

Farma fotowoltaiczna – czy firma instalująca może przejąć grunty przez zasiedzenie?

Boom na fotowoltaikę trwa. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na zamontowanie systemów PV. Wszechobecnych reklam montażu paneli fotowoltaicznych i ofert farm fotowoltaicznych nie sposób nie zauważyć. Oferty tych firm budzą jednak obawy i nieufność szczególnie w przypadku dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Obawy budzą szczególnie długi okres trwania umowy i możliwość przejęcia gruntu przez […]

Fotowoltaika – Polska a świat

Od dłuższego czasu na rynku polskim można obserwować intensywny rozwój firm fotowoltaicznych. Oferty farm fotowoltaicznych oraz indywidualnych instalacji prosumenckich są wszechobecne. Brakuje jednak w tej kwestii dokładnych uregulowań prawnych, a także jest wiele wątpliwości co do opłacalności inwestycji. Jak wypada polski rynek na tle świata? Na całym świecie moc produkcyjna instalacji fotowoltaicznych wynosiła 583 GW […]

Fotowoltaika w gospodarstwie

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest jednym z ważniejszych działań proekologicznych w Unii Europejskiej. Polski krajobraz ozdabiają już liczne wiatraki. Czy teraz nadszedł czas na farmy fotowoltaiczne? Czy gospodarstwa rolne powinny dążyć do samowystarczalności energetycznej poprzez instalacje dachowe i naziemne? Opłaca się dzierżawienie pola pod farmy fotowoltaiczne? WZROST POPULARNOŚCI Firmy oferujące założenie paneli […]