Od dłuższego czasu na rynku polskim można obserwować intensywny rozwój firm fotowoltaicznych. Oferty farm fotowoltaicznych oraz indywidualnych instalacji prosumenckich są wszechobecne. Brakuje jednak w tej kwestii dokładnych uregulowań prawnych, a także jest wiele wątpliwości co do opłacalności inwestycji. Jak wypada polski rynek na tle świata?

Na całym świecie moc produkcyjna instalacji fotowoltaicznych wynosiła 583 GW na koniec 2019 roku, a łączna moc instalacji wybudowanych tylko w 2019 wynosiła 98 GW. Poniższy rysunek prezentuje rozkład mocy produkcyjnych zainstalowanych na poszczególnych kontynentach i Bliskim Wschodzie.

Moc zainstalowanych systemów PV na świecie

Produkcja europejska stanowi około jedną czwartą światowej produkcji energii z promieniowania słonecznego. Rozkład mocy produkcyjnych w poszczególnych krajach pokazuje poniższa tabela.

Moc instalacji PV w wybranych państwach Europy

W Polsce na koniec 2019 roku znajdowały się instalacje o łącznej mocy 1,3 GW.  Prawie 80% systemów to mikroinstalacje, czyli instalacje do 50 kW.  Łączna moc zainstalowanych mikroinstalacji wynosiła ponad 1 GW a ich liczba przekraczała 162 tys. W całym 2019 roku przybyło ich aż 106 tys. Pozostałe 20% stanowią małe i duże systemy PV.

Skumulowana moc mikroinstalacji w Polsce stanowi 2,2% mocy energetycznych w kraju. Przeciętna moc mikroinstalacji to 6,5 kWp a koszt zainstalowania 1 kW to około 4130 złotych. Jest to koszt wyższy niż średni koszt zaintalowania 1 kW globalnie, czyli 3 900 PLN.

W programie „Mój prąd”, który dotuje instalacje fotowoltaiczne złożono już 76 000 wniosków od drugiej połowy 2019 roku. Rekordowym miesiącem był maj 2020, kiedy to złożono 12 000 aplikacji o dotacje na instalacje PV.

Widać zatem, iż korzystanie z zielonej energii na własne potrzeby wśród naszych rodaków rośnie. Wpływa na to kilka czynników, m.in. rosnące ceny energii elektrycznej, które zwiększają opłacalność prywatnych źródeł energii. Koszt jednostkowy instalacji również z roku na rok jest coraz niższy, a dotacje stanowią dodatkowy bodziec, by przynajmniej rozważyć założenie instalacji. Również przyszłe uregulowania prawne mogą utrudnić instalację samych paneli, poprzez bardziej restrykcyjne wymogi techniczne.

Please follow and like us:
Pin Share