Fotowoltaika – Polska a świat

Od dłuższego czasu na rynku polskim można obserwować intensywny rozwój firm fotowoltaicznych. Oferty farm fotowoltaicznych oraz indywidualnych instalacji prosumenckich są wszechobecne. Brakuje jednak w tej kwestii dokładnych uregulowań prawnych, a także jest wiele wątpliwości co do opłacalności inwestycji. Jak wypada polski rynek na tle świata? Na całym świecie moc produkcyjna instalacji fotowoltaicznych wynosiła 583 GW […]

Fotowoltaika w gospodarstwie

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest jednym z ważniejszych działań proekologicznych w Unii Europejskiej. Polski krajobraz ozdabiają już liczne wiatraki. Czy teraz nadszedł czas na farmy fotowoltaiczne? Czy gospodarstwa rolne powinny dążyć do samowystarczalności energetycznej poprzez instalacje dachowe i naziemne? Opłaca się dzierżawienie pola pod farmy fotowoltaiczne? WZROST POPULARNOŚCI Firmy oferujące założenie paneli […]