Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest jednym z ważniejszych działań proekologicznych w Unii Europejskiej. Polski krajobraz ozdabiają już liczne wiatraki. Czy teraz nadszedł czas na farmy fotowoltaiczne? Czy gospodarstwa rolne powinny dążyć do samowystarczalności energetycznej poprzez instalacje dachowe i naziemne? Opłaca się dzierżawienie pola pod farmy fotowoltaiczne?

WZROST POPULARNOŚCI

Firmy oferujące założenie paneli fotowoltaicznych wyrastają w ostatnim czasie jak grzyby po deszczu. Oferują różne, zazwyczaj bardzo wysokie stawki, obiecują zwrot inwestycji w kilka lat. Czy zatem każdemu opłaca się inwestować w fotowoltaikę? Wymagana jest szczegółowa analiza wykorzystywania energii elektrycznej w danym gospodarstwie.

POBÓR PRĄDU I NADWYŻKA

Każdy panel produkuje w danej chwili określoną ilość prądu (w uproszczeniu). Część z tego prądu jest użytkowana na bieżąco, jednak jeżeli produkcja jest wyższa, niż nasze potrzeby w danym momencie czasu, prąd ten oddajemy do firmy energetycznej. Nie ma efektywnych sposobów magazynowania nadwyżek prądu. Na rynku są dostępne baterie, a także instalacje umożliwiające ich podłączenie, jednak nie jest to na chwilę obecną opłacalne, szczególnie w przypadku mikroinstalacji.

Nadwyżka prądu, która oddawana jest do zakładu energetycznego jest odzyskiwana, ale ze stratą, bo odzyskać ją można w wielkości 0,7 lub 0,8 razy mniejszej w zależności od ilości oddanej energii.

INWERTER

Same panele powinny wydajnie pracować przez około 25 lat. Należy wybierać panele znanych, doświadczonych firm – znacznie zmniejszymy ryzyko szybszej degradacji paneli. Po tym czasie z instalacji nadal otrzymujemy prąd, jednak jej wydajność spada dość szybko i należy ją wymienić. W trakcie tych 25 lat należy będzie wymienić również inwerter zamieniający prąd stały w prąd zmienny – po około 10-15 latach – jest to dodatkowy koszt często pomijany w kalkulacjach opłacalności inwestycji.

CHŁODNIE I DRÓB

Odpowiedź na pytanie, kiedy instalacja systemu fotowoltaicznego jest opłacalna nie padnie. Należy to rozpatrywać indywidualnie. Często jest to inwestycja szybko zwracająca się w gospodarstwach posiadających chłodnie oraz w produkcji drobiu. Jednak to nie jedyne gałęzie produkcji rolniczej, gdzie można rozważać wykorzystanie tej formy OZE.

DZIERŻAWA POD FOTOWOLTAIKĘ

Wśród rolników panuje wiele obaw dotyczących dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Dotyczy to przede wszystkim długości trwania umowy oraz wiążącej się z nią niepewności, co do przetrwania firmy przez tak długi czas. Warto zwrócić uwagę na historię firmy, długość jej istnienia na rynku oraz doświadczenie. Jesteśmy wtedy w stanie zmniejszyć ryzyko związane z wyborem niezbyt pewnego dostawcy.

Brown&Co zajmuje się oceną opłacalności inwestycji fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych. Zapraszamy do kontaktu.

m.banasiak@brown-co.pl

Please follow and like us:
Pin Share