Boom na fotowoltaikę trwa. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych decyduje się na zamontowanie systemów PV. Wszechobecnych reklam montażu paneli fotowoltaicznych i ofert farm fotowoltaicznych nie sposób nie zauważyć. Oferty tych firm budzą jednak obawy i nieufność szczególnie w przypadku dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Obawy budzą szczególnie długi okres trwania umowy i możliwość przejęcia gruntu przez zasiedzenie.

STANDARDOWY CZAS TRWANIA UMOWY

Większość firm zakładających farmy fotowoltaiczne oferuje umowy na 29 lat  i np. 11 miesięcy. Wśród rolników panuje przekonanie, że tak długi czas zajmowania gruntu uprawnia ich do przejęcia go przez zasiedzenie. Oznaczałoby to, iż przez długotrwałe użytkowanie gruntów należących do rolnika, to firma stawiająca panele zyskiwałaby prawo przepisania na siebie praw własności. Jest to zupełnie błędne myślenie.

PRZEJĘCIE PRZEZ ZASIEDZENIE

Grunt można przejąć przez zasiedzenie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy teren nieużytkowany został długotrwale i bezprawnie zajęty przez osobę, która właścicielem gruntów nie była. Umowa dzierżawy jest tytułem prawnym regulującym stosunki między dwiema stronami. Wyklucza to zatem prawo do własności z tytułu zasiedzenia niezależnie czy umowa pomiędzy stronami będzie na 20, 30 czy 50 lat. Jest to po prostu prawnie niedopuszczalne. Jest umowa, nie ma praw do przejęcia przez zasiedzenie.

DLACZEGO 29 LAT A NIE 30?

Należy zatem wyjaśnić kwestię standardowego czasu trwania umowy. Dlaczego zazwyczaj jest to 29 lat i 11 miesięcy a nie okrągłe 30 lat? Wyjaśnienie tego zjawiska znajdziemy w prawnych uwarunkowaniach i definicji umów. Umowa do 30 lat jest umową na czas określony. Może zatem zostać rozwiązana na zasadach ustalonych w umowie (mamy prawo negocjować te warunki! Więcej o tym w kolejnych artykułach). Natomiast każda umowa od 30 lat wzwyż jest traktowana przez polskie prawo jako umowa na czas nieokreślony. Niezależnie od tego, co zapisane jest w umowie między rolnikiem a firmą dzierżawiącą grunty na temat możliwości jej rozwiązywania, każdą umowę na czas nieokreślony można rozwiązać z mocy prawa z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Taka umowa zupełnie nie opłacałaby się firmie fotowoltaicznej – znacznie podnosi ryzyko, dlatego najczęściej decydują się na podpisywanie umów na maksymalny możliwy okres czasu, zachowując status umowy na czas określony. Stąd umowy na 29 lat i np. 11 miesięcy.

KOLEJNE ARTYKUŁY: Co z utylizacją paneli ? – instalacje dachowe i farmy fotowoltaiczne.

Please follow and like us:
Pin Share