Wielka Brytania murem za swoimi rolnikami, a Polska?

Opinie na temat polskiego rolnika w jego własnym kraju są różne – najczęściej jednak negatywne, szczególnie wśród mieszkańców miast. Po wyborach Prezydenta RP głosy miejskiego elektoratu Rafała Trzaskowskiego nawołują do bojkotu produktów polskich rolników, wśród których kontrkandydat, Andrzej Duda, uzyskał ponad osiemdziesięcioprocentowe poparcie. Standardowy obraz rolnika wśród większości mieszkańców miast to chłop w gumofilcach znęcający […]