Potrzebujesz plan restrukturyzacji gospodarstwa do wniosku ARiMR?

Od 14 stycznia można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Do wniosku należy dołączyć plan restrukturyzacji zadłużenia. O programie O pomoc w formie oprocentowanej pożyczki może ubiegać się podmiot prowadzący gospodarstwo rolne, który: jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa […]