Jeżeli zastanawiasz się nad dzierżawą gruntu pod fotowoltaikę pamiętaj, że nie każdy grunt nadaje się pod farmę fotowoltaiczną. Wynika to z uwarunkowań prawnych, czy choćby praktycznych i ekonomicznych. Jakie zatem kryteria powinien spełniać grunt, który potencjalnie może stać się farmą fotowoltaiczną? Najlepsze grunty, to te które spełniają poniższe warunki.

POŁOŻENIE

Obszar przeznaczony pod fotowoltaikę to przynajmniej 2 ha. Teren ten musi być otwarty oraz nie powinny znajdować się w pobliżu żadne przeszkody – czyli obiekty, które mogłyby zacienić potencjalną farmę (budynki, wiatraki, drzewa, zalesienia itp.) Działka powinna być płaska i równa.  Tereny pochyłe wykluczają grunt z potencjalnej inwestycji. Nie nadają się też tereny podmokłe i obszary zalewowe. Musi umożliwiać również odpowiednią odległość od dróg.

OBSZARY CHRONIONE I MPZP

Obszary NATURA 2000 bądź otuliny, parki narodowe, pomniki przyrody obszary ochronne – nie są atrakcyjnym terenem pod inwestycję. Niektóre zupełnie wyłączają możliwość budowy farmy PV, inne z kolei wiązałyby się z dodatkowym procesem weryfikacyjnym – a co za tym idzie wyższymi kosztami i zwiększeniem ryzyka niepowodzenia. Takie obszary nie są z reguły brane pod uwagę.

Ważne jest też sprawdzenie, czy nie ma na działce miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – a jeżeli już jest, czy dopuszcza tego typu inwestycję. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest brak MPZP, który umożliwia wystąpienie o warunki zabudowy.

LINIE ENERGETYCZNE

W pobliżu lub na działce znajdować muszą się też linie średniego lub wysokiego napięcia. Jest to jeden z najłatwiejszych elementów do identyfikacji – widoczny gołym okiem. Umowna odległość działki od linii to około 200m.

KLASA GRUNTU I POCHODZENIE

Klasa i pochodzenie ziemi również stanowią ważną kwestię. Grunty klas I, II oraz IIIA i IIIB, niezależnie od tego czy są pochodzenia mineralnego czy organicznego, podlegają opłacie przy wyłączaniu z produkcji rolnej.

Grunty klasy IV, V i VI pochodzenia organicznego również takim opłatom podlegają. Natomiast ziemie IV, V i VI klasy pochodzenia mineralnego zwolnione są z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej.

Opłaty te wynoszą:

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (Ustawa)

Nie są to, jak widać, kwoty symboliczne, stąd też waga klasy gruntu i jego pochodzenia przy wyborze działki inwestycyjnej. Klasy ziemi ukazują mapki ewidencyjne, które otrzymamy w starostwie. Pochodzenie  gruntów możemy sprawdzić w IUNG w Puławach.

KOLEJNE ARTYKUŁY: Co z utylizacją paneli ? – instalacje dachowe i farmy fotowoltaiczne.

POPRZEDNIE Z TEJ SERII: Farma fotowoltaiczna – czy firma instalująca może przejąć grunty przez zasiedzenie?


NIE PRZEGAP ARTYKUŁU- zapisz się do naszego NEWSLETTERA!

Please follow and like us:
Pin Share