Od lutego tego roku można prowadzić tzw. “rzeźnie rolnicze”.

W ostatnim czasie wprowadzono szereg zmian w zakresie możliwości uboju zwierząt w gospodarstwie. Rolnicy dla których świniobicie to wielopokoleniowa tradycja od dawna oczekiwali kroków w tym kierunku. Zaczęto wprowadzać więc kolejne udogodnienia – między innymi ułatwiono ubój zwierząt gospodarskich we własnym gospodarstwie i na potrzeby konsumpcji domowej. Zniesienie obowiązku uboju w rzeźniach, odciążyło również domowe budżety.

Ułatwienia dla rolników


 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w marcu 2018 r., skorzystało z unijnych przepisów i dopuściło uśmiercanie zwierząt przez ich właściciela w celu własnej konsumpcji domowej. Po odbyciu szkolenia u Powiatowego Lekarza weterynarii, rolnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające go do  uboju świń, owiec, kóz, drobiu, cieląt do 6 miesiąca życia i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, nie musi w tym zakresie odbywać praktyki na stanowisku ubojowym.

Ubój zwierząt w rzeźniach rolniczych


18 lutego 2020 r. weszły w życie nowe przepisy, które wprowadzają ułatwienia w zakresie przepisów weterynaryjnych dla podmiotów zamierzających prowadzić ubój zwierząt w tzw. „rzeźniach rolniczych”, tj. rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.

Jest to jeden z elementów polityki skracania łańcuchów dostaw w ramach idei „od pola do stołu”.

W rzeźniach rolniczych, rolnicy mogą poddawać ubojowi zwierzęta utrzymywane we własnym gospodarstwie, jak również zwierzęta z innych gospodarstw położonych w tym samym powiecie, w którym usytuowana jest rzeźnia, lub w powiatach sąsiednich. Aby taką działalność prowadzić legalnie, rolnik musi posiadać odpowiednie uprawnienia –  ukończyć szkolenie teoretyczne w zakresie określonym w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1099/2009, a następnie przejść egzamin, po którym powiatowy lekarz weterynarii wydaje świadectwo kwalifikacji.

Obowiązkowe zasady


Osoba dokonująca uboju musi również przestrzegać poniższych zasad:

  • ubój powinien odbywać się w sposób humanitarny, bez zbędnego zadawania bólu, bez obecności dzieci,
  • zwierzęta muszą być zdrowe,
  • gospodarstwo rolne musi być wolne od zwierzęcych chorób zakaźnych,
  • w przypadku stosowania produktu leczniczego musi upłynąć okres karencji,
  • konieczne jest zapewnienie warunków zapobiegających zanieczyszczeniu mięsa.

Obowiązek zgłoszenia


Oprócz zdobycia niezbędnych do uboju zwierząt kwalifikacji, posiadacze zwierząt pamiętać muszą o obowiązku zgłoszenia zamiaru uboju do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz terminowego zgłoszenia uboju w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


źródło: WIR

Please follow and like us:
Pin Share