Od czwartku 07.05.2020 można ubiegać się o środku w ramach działania „inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w wyniku m.in. suszy czy gradobicia.

Od czwartku 07.05.2020 można ubiegać się o środku w ramach działania „inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

Do kiedy: 31.08.2020

Okres poniesionych straty:

 • W roku , w którym składany jest wniosek o pomoc
 • Lub w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat

Straty z powodu:

 • Powodzi
 • Nawalnego deszczu
 • Lawin
 • Gradu
 • Huraganu
 • Uderzeń pioruna

W przypadku ASF, gdy:

 • Powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń w celu zwalczania ASF
 • Powiatowy lekarz weterynarii nakazał zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF

Warunki:*

 • Strata w uprawach rolnych, zwierzętach czy rybach musi wynieść co najmniej 30 proc. Średniej rocznej produkcji
 • Straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem
 • W przypadku świń, w dniu wydania decyzji przez powiatowego lekarza weterynarii świnie musiały stanowić co najmniej 30% świń będących w posiadaniu gospodarza

*wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę

KWOTA:

 • W trakcie całego PROW 2014-2020 można otrzymać łącznie 300 000PLN
 • Całkowita kwota wsparcia nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób:

 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP
 • przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej.
 • wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

źródło: ARIMR

Please follow and like us:
Pin Share