Stres cieplny i jego konsekwencje dla bydła pojawiają się, gdy temperatura zaczyna przekraczać 20°C. Przekłada się to na niższą produkcyjność, a następnie na przychody gospodarstwa. Zbliża się lato, więc warto przygotować się, aby pomóc zwierzętom, a także zminimalizować straty.

Wpływ stresu cieplnego na produkcję mleka powinien zostać zmniejszony poprzez wprowadzenie niedrogich procedur, łatwych pod względem wdrożenia i prawidłowego nimi zarządzania. Należy brać pod uwagę fakt, iż przy wysokiej wilgotności powietrza, stres cieplny występuje u zwierząt przy niższych temperaturach niż w przypadku suszy.

Strategie zwalczania stresu cieplnego obejmują zapewnienie zwierzętom cienia, modyfikację sposobu żywienia, zapewnienie optymalnego spożycia wody oraz wykorzystanie systemów natryskowych i wentylacji.


Poniżej 5 prostych sposobów na redukcję efektów stresu cieplnego u bydła.

  1. Należy zapewnić stały dostęp do czystej wody – przyspieszony oddech i zwiększona częstotliwość oddawania moczu podczas upałów zwiększają pobór wody przez bydło o 20% lub więcej. Ważnym elementem jest częste sprawdzanie poziomu wody w zbiornikach lub sprawności systemów doprowadzających wodę.
  2. Krowom na wybiegach warto zapewnić zraszacze oraz cień.
  3. Maksymalizacja swobodnego przepływu powietrza – instalacja systemów wentylacyjnych.
  4. Zmienić żywienie zwierząt – podczas upałów konsumpcja objętościowo spada. Warto zwiększyć zawartości tłuszczu w podawanej paszy, aby podwyższyć koncentrację energii, unikać nadmiaru łatwodegradowalnego białka, optymalizować strawność włókna, zwłaszcza w wysokoenergetycznych paszach.
  5. Podawać paszę w porach kiedy jest najchłodniej – rano i wieczorem.

Jednym z przykładów pokazujących korzystny wpływ takich zabiegów jest ferma mleczna Chiavassa znajdująca się w prowincji Santa Fe w Argentynie. Znajduje się tam około 1000 krów rasy  Holstein, a spośród nich ok. 300 osobników to krowy wysokowydajne.

Procedura przeciwdziałania stresowi cieplnemu obejmowała chłodzenie krów przed halą udojową (krowy dojone są trzy razy dziennie), oraz trzy razy w ciągu dnia – chłodzenie przez około 45 minut.

Efekty w produkcji mleka pokazuje poniższy wykres.

Wprowadzenie zabiegów chłodzących pomogło utrzymać wysoką produkcję dzienną mleka.

Wpływ regularnego schładzania krów na dzienną produkcję mleka
Źródło: www.fawec.org

Opracowanie: Brown&Co Agro

Please follow and like us:
Pin Share