Płatności bezpośrednie – oświadczenia zamiast wniosków

Od poniedziałki 02.03.2020 można składać oświadczenia potwierdzający brak zmian w odniesieniu do roku 2019 przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie. Wzór oświadczenia można pobrać tu Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy: w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność […]