Zwolnienie ze składek KRUS za II kwartał 2020

Zwolnienie ze składek KRUS dla rolników, jest analogicznie jak to, które ma miejsce w przypadku ZUS. Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z […]

Płatności bezpośrednie – oświadczenia zamiast wniosków

Od poniedziałki 02.03.2020 można składać oświadczenia potwierdzający brak zmian w odniesieniu do roku 2019 przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie. Wzór oświadczenia można pobrać tu Oświadczenie może być składane przez rolników, którzy: w 2019 r. ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność […]